Konferencje realizowane są w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” I Oś priorytetowa 2014-2020 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Konferencja odbędzie się w Świdnicy, w Hotelu Mercure, ul. Kotlarska 11.

Tematyka: Konferencja ma na celu zaprezentowanie Projektu Doradztwa Energetycznego oraz przedstawienie informacji o aktualnych źródłach finansowania przedsięwzięć z obszaru m.in. efektywności energetycznej i OZE.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do uczestnictwa w Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem JE Bpa Ignacego Deca Ordynariusza Diecezji Świdnickiej w Katedrze pw śśw. Stanisława i Wacława o godz 9:00.

Program konferencji